Predstavitelia

Republikové predsedníctvo Agrárnej strany vidieka

bilik

Ing. Miloš Bílik
predseda

huska

Doc. Ing. Jozef Húska, CSc.
podpredseda

petyi

Ladislav Petyi
podpredseda

sitar

Ing. Juraj Sitár
KO-ASV Nitra

pliesovsky

MVDr. Ján Pliešovský
KO-ASV Žilina