Krajské organizácie Agrárnej strany vidieka

KO-ASV Banská Bystrica

Milan Melicherčík
0905323100
petrovec@post.sk

KO-ASV Bratislava

Ing. Milan Dunár
0905451854
dunar.milan@gmail.com

KO-ASV Košice

KO-ASV Nitra

Ing. Juraj Sitár
0903725876
asv@peruno.sk

KO-ASV Prešov

KO-ASV Trenčín

Filip Zvědělík
0904134358
zvedelik@mail.ru

KO-ASV Trnava

Roman Sersen
0907754095
romansersen@edoma.sk

O-ASV Žilina

MVDr. Ján Pliešovský
0917842553
jpliesovsky@hotmail.sk

V prípade Vášho záujmu o vstup do Agrárnej strany vidieka si môžte stiahnuť prihlášku tu:

Prihláška na stiahnutie

a skontaktovať sa s príslušnou Krajskou organizáciou v zmysle horeuvedeného zoznamu. V prípade Krajských organizácií, ktoré nemajú uvedený kontakt sa môžte skontaktovať na: 0905896799 alebo milosbilik393@gmail.com.